New LIVE Course: Learn the Practical Nuances of IPR Drafting by Adv. Gautam Matani. Register Now!
LCI Learning

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on LinkedIn

Share on Email

Share More

Arvind Kumar   22 September 2023

Mother treatment medical reimbursement file dispute with hospital from govt.emp.

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚੁਲੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ।ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਸ ਫਾਈਲ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਕ ਹੈ ਕਿ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾਹ ਨੁੱਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ।Learning

 5 Replies

T. Kalaiselvan, Advocate (Advocate)     22 September 2023

The language of this query is not understood. 

You may revert with translated version 

Sudhir Kumar, Advocate (Advocate)     22 September 2023

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ (ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ/ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ)

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਤੁਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ:-

1. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ/ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ)

2. ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

3. ਕਿਉਂ/ਕਿਵੇਂ/ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

 

सबसे पहले तो आपको यह जानने की जरूरत है कि राजपुरा पार करने के बाद कोई भी गुरुमुखी लिपि या पंजाबी भाषा नहीं समझता (मैं भी इस भाषा और लिपि को पढ़ने/लिखने के योग्य नहीं हूं)

दूसरे, भले ही कोई पंजाबी जानता हो, आपने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं किया है।

आपने तथ्य भी स्पष्ट नहीं किये :-

1. क्या आपकी मां आप पर निर्भर हैं (अर्थात् आपके माता/पिता की सभी स्रोतों से आय 9000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है)

2. क्या कर्मचारियों के इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज कराया गया था।

3. आपका दावा क्यों/कैसे/कहां खारिज किया गया है

तथ्यों को जाने बिना कोई भी आपको ठोस सलाह नहीं दे सकता। यदि किसी को आपसे सहानुभूति है तो वह तथ्यों को जाने बिना आपको सलाह नहीं दे सकता।

 

Firstly of all there is a need for you to know that none understands gurumukhi scriptt or punjabi language after crossing rajpura ( I am also not qualified to read/write in the language and scriptt)

secondly even if one knows  punjabi you have not made your view clear.

You have not even cleared the facts :-

1. whether your mother is dependent  on you (i.e. your mother / father not having income from all sources above Rs 9000 per month )

2. whether treatment was taken in a hospital  empenaeled by state govt for treatment of employees .  

3. why/how / where your claim is struck up

none can give you concret advise without knowing he facts.  if anyone has sympathy for you he may not be advising you  without knowing he facts. 

T. Kalaiselvan, Advocate (Advocate)     23 September 2023

Well interpreted by expert Mr. Sudhir Kumar, Advocate.

Now it is for the querist to give explanation to the queries raised before rendering you a proper advise or opinion to your issue and also to suggest the steps to be taken for remedial action.

 

Dr. J C Vashista (Advocate and Legal Consultant)     23 September 2023

Well analysed, opined and advised by expert Mr. Sudhir Kumar, I concur.

Dear Adhyapak,

Being a teacher you must be aware this site is world-wide, where you will not find every expert / respondent knows Punjabi, whereas, you could have (presumably) posted facts and query in English if you are really interested in obligation of experts on this platfrom, although I do understand (read, write and speak) Punjabi as well.

Sudhir Kumar, Advocate (Advocate)     23 September 2023

Even I am also not qualified to read or write (only able converse as mother tongue) punjabi in gurumukhi scriptt. I could read the question thanks to online translation tools 

 

यहां तक कि मैं गुरुमुखी लिपि में पंजाबी पढ़ने या लिखने (केवल मातृभाषा के रूप में बातचीत करने में सक्षम) के लिए भी योग्य नहीं हूं। ऑनलाइन अनुवाद टूल की बदौलत मैं प्रश्न पढ़ सका

 

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ (ਸਿਰਫ਼ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ) ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ

1 Like

Leave a reply

Your are not logged in . Please login to post replies

Click here to Login / Register