Intellectual Property Rights: Practice and Drafting by Adv Gautam Matani. Register Now!
LCI Learning

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on LinkedIn

Share on Email

Share More
Piotr Omelańczuk
muzyk

About me

  Member Since : 27 October 2023  (Baharampur )

 

Open Rate

Open Rateto kluczowa statystyka w email marketingu, która wskazuje na skuteczność wysłanej kampanii. Jest to wskaźnik wyświetleń wiadomości przez odbiorców w stosunku do wszystkich wysłanych wiadomości, wyrażony w procentach. Prosty sposób obliczenia Open Rate to podzielenie liczby wyświetlonych maili przez liczbę wysłanych maili, a następnie pomnożenie wyniku przez 100. Na przykład, jeśli kampania została wysłana do 1000 odbiorców, z czego 281 otworzyło wiadomość, Open Rate wynosić będzie 28,1%. Open Rate jest liczony na dwa sposoby. Pierwszy to umieszczenie w wiadomości fragmentu kodu, który żąda przesłania niewielkiego, niewidocznego pliku graficznego z serwera (piksela). Gdy odbiorca otworzy wiadomość, system pobierze obrazek, co pozwala zweryfikować, że piksel został pobrany.

Istnieje także inny sposób liczenia Open Rate, stosowany w zagranicznych systemach do email marketingu. Polega on na obliczeniu stosunku otwartych wiadomości do dostarczonych. W platformie FreshMail, aby zmienić sposób liczenia Open Rate, należy przejść do Ustawień konta, następnie Listy Odbiorców i wybrać opcję "Stosunek otwartych wiadomości do dostarczonych".
 
Monitorowanie Open Rate pozwala marketerom na ocenę efektywności kampanii i identyfikację czynników, które mogą wpływać na reakcje odbiorców. Optymalizacja tematu wiadomości, personalizacja treści, dobór odpowiednich linków czy dbałość o wysyłkę tylko do zgromadzonej bazy odbiorców zgodnie z regulacjami są kluczowe dla zwiększenia Open Rate i skuteczności kampanii cold mailing.My Contribution


Click On the Tabs to see my contribution..!!

Note : Hidden content . Visible only to logged in members


  Member Stats
  • Total Points: 0
  • Profile Visits: 33