New LIVE Course: Learn the Practical Nuances of IPR Drafting by Adv. Gautam Matani. Register Now!
LCI Learning

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on LinkedIn

Share on Email

Share More
jainasadi

About me

  Member Since : 15 July 2023  (Adilabad )

این گیاهان کوچک معمولاً در محیطی کنترل‌شده در داخل خانه شروع می‌شوند و پس از آن که به اندازه کافی بزرگ و قوی شدند تا در برابر عناصر مقاومت کنند، در بیرون کاشته می‌شوند.

قبل از خرید نهال و پیوند آنها در فضای باز، باید چند نکته را در نظر بگیرید. اولی نوع نهال است. برخی از گیاهان، مانند گیاهان یک ساله و چند ساله، از نهال رشد می کنند. بقیه، مانند درختان و درختچه ها، معمولاً از قلمه شروع می شوند.

دومین موردی که باید در نظر گرفت آب و هوا است. مطمئن شوید که می دانید گیاه شما برای رشد به چه نوع آب و هوایی نیاز دارد. اگر مطمئن نیستید، از یک متخصص در مهد کودک یا مرکز باغبانی محلی خود بپرسید.

سومین موردی که باید در نظر گرفت زمان سال است. برخی از گیاهان اگر در فصل نامناسبی در خارج از خانه کاشته شوند، عملکرد خوبی ندارند. باز هم، اگر مطمئن نیستید، از یک متخصص بپرسید.

وقتی این موارد را در نظر گرفتید، نوبت به سایت نهال و کاشت آنها در فضای باز می رسد. در اینجا چند نکته برای کمک به موفقیت شما وجود دارد:

• یک روز ابری را برای پیوند نهال انتخاب کنید. نور خورشید می تواند روی گیاهان جوان خیلی خشن باشد و باعث پژمرده شدن آنها شود.My Contribution


Click On the Tabs to see my contribution..!!

Note : Hidden content . Visible only to logged in members


  Member Stats
  • Total Points: 20
  • Profile Visits: 325