LCI Learning
LCI Learning

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on LinkedIn

Share on Email

Share More
manisoli

About me

  Member Since : 21 April 2023  (Agartala)

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی شهر پرند و خدماتی نزدیک املاک پرند در این فاز از جمله مزایای آن می باشد. همچنین مهندسان در حال ساخت راه ارتباطی از این فاز به جاده ملارد و کرج هستند. تمامی این موارد در کنار نقشه کشی زیبای واحد های املاک فاز ۶ که توسط شرکت های ترکیه ای طراحی شده است باعث جذب مشتری برای خرید و اجاره خانه شده است.My Contribution


Click On the Tabs to see my contribution..!!

Note : Hidden content . Visible only to logged in members


  Member Stats
  • Total Points: 20
  • Profile Visits: 220