Negotiable Instruments: Exhaustive Coverage by Adv Roma Bhagat. Register Now!
LCI Learning

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on LinkedIn

Share on Email

Share More
hamed

About me

  Member Since : 04 September 2022  (Others)اهنگ حمید هیراد

 

بنابراین دفعه بعد که روی یک کار کار می کنید، اگر به دنبال تقویت عملکرد ذهنی خود هستید، کمی موسیقی را در پس زمینه روشن کنید. به جای آنهایی که دارای اشعار پیچیده هستند، آهنگ‌های ساز را انتخاب کنید، که ممکن است بیشتر حواس‌تان را پرت کنند.
 
مدتهاست که گفته شده است که اهنگ حمید هیراد می تواند به کاهش یا مدیریت استرس کمک کند . روندی را در نظر بگیرید که بر روی موسیقی مدیتیشن ایجاد شده است تا ذهن را آرام کند و آرامش را القا کند.
 
خوشبختانه، این یکی از روندهایی است که توسط تحقیقات پشتیبانی می شود. گوش دادن به موسیقی می تواند راهی موثر برای مقابله با استرس باشد.
 
میتوانید برای آهنگ حمید هیراد به سایت download 1 music مراجعه کنید
 
در یک مطالعه در سال 2013، شرکت کنندگان در یکی از سه وضعیت قبل از قرار گرفتن در معرض یک عامل استرس زا شرکت کردند و سپس تست استرس روانی-اجتماعی را انجام دادند. برخی از شرکت کنندگان به موسیقی آرامش بخش گوش دادند، برخی دیگر به صدای موج آب گوش دادند و بقیه هیچ تحریک شنوایی دریافت نکردند.
 
نتایج نشان داد که گوش دادن به موسیقی بر پاسخ استرس انسان ، به ویژه سیستم عصبی خودمختار تأثیر دارد . کسانی که به موسیقی گوش داده بودند پس از یک عامل استرس زا سریعتر بهبود می یابند. My Contribution


Click On the Tabs to see my contribution..!!

Note : Hidden content . Visible only to logged in members


  Member Stats
  • Total Points: 20
  • Profile Visits: 859