Criminal Trident Pack: IPC, CrPC and IEA by Sr. Adv. G.S Shukla and Adv. Raghav Arora
LCI Learning

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on LinkedIn

Share on Email

Share More
nazanin

About me

  Member Since : 22 October 2021  (Amber )

سالهای اولیه داروخانه های اینترنتی شبیه داروهای ثبت سفارش پستی از اواخر قرن داروخانه اینترنتی ارسال رایگان را بوجود آوردند در حالی که پیشرفت های علمی و بهبود فرآیندهای تولید اجازه می داد تا داروهای بهتری در دسترس عموم قرار گیرد ، درمان ها و شیوه های سایه دار همچنان ادامه داشت. مقررات شدیدتر در مورد تجارت پستی مانع بسیاری از مواردی که می توان از طریق داروخانه آنلاین ارسال کرد ، شد. در سال 1904 ، انجمن ملی هیئت های داروسازی ( NABP ) برای مبارزه با تولیدکنندگان خطرناک داروهای بی اعتبار و نظارت بر عملکرد داروسازان تأسیس شد. همانطور کهدر حال گسترش از بزرگترین داروخانه آتلاین تا تبدیل شدن به یک مجتمع تجاری بزرگ بود ، شرکت ی بیشتری در حال تبدیل شدن به مرکز خرید داروخانه اینترنتی یک مرحله ای و یک کلیک بودند. داروخانه ها و زنجیره های خرده فروشی بزرگتر هنوز م establish بودند که مردم با تجویز پزشک به آنجا می رسیدند و آن را در محل مورد نظر پر می کردند. به طور فزاینده ای نیاز به گسترش اینترنت وجود داشت.My Contribution


Click On the Tabs to see my contribution..!!

Note : Hidden content . Visible only to logged in members


  Member Stats
  • Total Points: 20
  • Profile Visits: 76


Post a Suggestion for LCI Team
Post a Legal Query